#6 Kdysi největším přístavem

Délka procházky: cca 7 km
Trasu vybral kavárník s rytmem Jan Civín.

 

Máte slabost pro ústeckou industriálně dekadentní romantiku? A už jste se někdy prošli po levém břehu Labe do Neštěmic? Ne? Pak byste to měli zkusit. Čeká vás dobrodružná výprava přes severní přístav, Nový svět, zrušenou železniční vlečku pod Veslařskou ulicí a pak po nábřeží kolem čističky u TONASA až na ostroh pod její výpustí. Ačkoliv se jedná o území, které bylo zastavěno továrnami a obytnými domy, dnes je většina objektů opuštěna a chátrá. Brownfield se tak změnil na nefalšovanou divočinu, kde potkáte víc zajíců než lidí. Cesta tu je, avšak neznají ji mapy ani většina domorodců.

Nebojte se popustit uzdu svojí fantazii. Zdejší končiny totiž připomínají africkou džungli, kam noha Evropana dosud nevstoupila. Můžete si tak zahrát na Emila Holuba, Davida Livingstona nebo Joy Adamsonovou. Labe ostatně nemá daleko k Zambezi, Mariánská skála ke kapské Stolové hoře a výpusť pod TONASEM k Viktoriiným vodopádům. Stačí se jen správně koukat. Třeba se zapíšete do historie jako objevitelé neznámých zátok a poloostrovů, nových rostlinných a živočišných druhů. Liduprázdné území, kterým budete procházet, přitom ostře kontrastuje s protější cyklostezkou, kde pro běžce, kolisty a bruslaře není, kam plivnout.

Výprava za ústeckou industriálně dekadentní romantikou začíná na hlavním nádraží. Odtud pokračuje podél Přístavní ulice k severnímu přístavu. Jeho západní část míjí, avšak na jeho východní část dělá odbočku. Zdejší molo totiž nabízí zajímavé výhledy na Kozí vrch a další kopce lemující labské údolí. Po návratu k Přístavní ulici trasa pokračuje podél železniční vlečky k severnímu nádraží, odkud se po Novém světě vydává až ke staré sýpce, dnešnímu skladu Eurocon. Za ní uhýbá doprava k řece, kde začíná nejdobrodružnější část výpravy: po úzkých stezkách vyšlapaných na místě zrušené železniční vlečky. O ptáky a další drobnou zvěř tu není nouze.

Od neštěmického přívozu až k ostrohu pod výpustí z čističky u TONASA, kde vycházka končí, vede široká zpevněná cesta. Celá trasa je dlouhá cca 6 kilometrů. Můžete si ji prodloužit tak, že se vrátíte zpět k přívozu a pak kolem TONASA budete pokračovat až do Mojžíře. Nebo si můžete cestu zkrátit dírou v plotě nad výpustí čističky, abyste celé TONASO nemuseli obcházet. Tuto variantu ovšem nedoporučujeme, neboť vám hrozí střet s ochrankou areálu. V lepším případě uniknete s pouhou výmluvou, v horším s tučnou pokutou nebo újmou na životě, což za pár ušetřených kroků nestojí.

Mačetu potřebovat nebudete, zato si nezapomeňte vzít pohodlné boty a dostatečné zásoby tekutin. Na levém břehu Labe totiž koncem jara bývá horko jako v Africe.

 

pozn.: Trasa v mapách je pouze orientační, neboť vycházka nevede vždy značenými cestami nebo cestami, které mapy.cz znají. Držte se zadaných orientačních bodů!