#4 KOČÁREM PO KLÍŠI

Délka procházky: cca 2 km
Trasu vybrala maminka Zuzana Doleželová.

 

Procházka je vybrána pro kočárky i malé děti, vede po méně frekventovaných ulicích bez schodů a dá se projít za hodinu.

Výchozím bodem je park Vrchlického sady, poté se vydáme ulicí Na drahách, která stoupá pozvolna nahoru, tak akorát pro malé nožičky a kočárky. Potkáme jezírko se zlatou rybkou, celé hejno andulek, obrubníky pro akrobaty, netradiční výhledy na Ústí i okolí a taky spoustu zajímavých vil.

Trasa začíná i končí u dětského hřiště, protože jakmile jsou děti na hřišti, nikam jinam už se jim jít nechce. Hřiště ve vnitrobloku a kavárna na Štefánikově ulici jsou příjemným cílem pro děti i dospělé.