#8 Pod Ústím, nad Ústím, kolem něj i v něm

Délka procházky: cca 5,5 km
Trasu vybrali a procházku povedou odborníci z Fakulty životního prostředí UJEP Miloslav Kolenatý, Diana Nebeská a Richard Pokorný.

Na procházce s Mílou Kolenatým, Dianou Nebeskou a Richardem Pokorným z Fakulty životního prostředí UJEP se podíváme hlavně na Mariánskou skálu a na několika zastávkách se budeme bavit o tom, co bylo a je pod Ústím a kolem něj, co protékalo Ústím a poletovalo v jeho ovzduší, jak se dotklo Ústí tzv. Velké zrychlení, jaká tajemství ukrývají provozy ústeckých chemiček, jak Ústí (ne)řeší odpady nebo jak je to v katastru Ústí s ochranou přírody...