News to your email

21. 01. 2021   Čt  
17:00 – 20:00

Právo na veřejný prostor – architektura a politika a lidé

Na případové studii malého architektonického zásahu do veřejného prostoru jednoho z plzeňských sídlišť a jiných obdobných projektů otevře dvojice sociologů z ateliéru MAKAI širší téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem. Během workshopu s přednáškou přiblíží své poznatky z několika let výzkumu i praktické zkušenosti s rozvojem veřejných prostranství měst a obcí. Uvedená studie vznikla v rámci projektu Procesy pokroku (Pěstuj prostor).

Workshop povedou Mgr. Ida Kaiserová, PhD. a Mgr. Petr Matoušek. Je otevřený každému bez ohledu na profesi, zkušenosti a znalost.

Na tuto akci volně naváže workshop na téma „Proč se nám nedaří kvalitní veřejná prostranství – a jak to zlepšit?“ (11. 2. 2021). Účast na obou akcích není podmínkou.

 

MAKAI atelier,s.r.o., člen Platformy pro veřejný prostor
MAKAI atelier založili sociologové Petr Matoušek a Ida Kaiserová. Zabývají se zejména otázkami analýzy veřejného prostoru, veřejné politiky a sociálních problémů. Pracují kvalitativními metodami zúčastněného pozorování, rozhovorů, participace nebo analýzy dokumentů. Jsou zaměřeni na participativní a inkluzivní procesy ve společnosti a jejich evaluaci. V poslední době rozvíjejí mezioborovou spolupráci v rámci Platformy pro veřejný prostor. https://makai-atelier.cz

Platformu pro veřejný prostor tvoří volně sdružení odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury a krajinářské tvorby, kteří spolupracují s dalšími specialisty. Jejich cílem je vycházet z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa samotného. Navrhují a realizují optimální mezioborová řešení v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství a spolupráce s veřejností.

 


KOMU PATŘÍ MĚSTO / WHO OWNS CITY

12. 11. 2020 – 20. 2. 2021

 

Vzniká za finanční podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ústí nad Labem, Státní fond kultury, Goethe institut
Mediální partneři: ArtMap, artalk.cz, Enter UL, Ústecký deník, Český rozhlas

Workshop bude probíhat online přes aplikaci pro videokonference Zoom pro maximálně 30 registrovaných účastníků.

Registrace je otevřena do 20. 1. 2021 16.00 hod.

 

 

Registrace na workshop

Objednávky pro toto představení nejsou v tuto chvíli k dispozici.

Jste na vozíku? Nevadí. Vstup do velkého sálu bohužel není bezbariérový, avšak rádi Vám nabídneme asistenci. Dejte nám prosím emailem, telefonem nebo do poznámky při rezervaci vědět, že k nám přijdete. Náš tým Vám bude k dispozici.