News to your email

11. 02. 2021   Čt  
17:00 – 19:00

Proč se nám nedaří kvalitní veřejná prostranství – a jak to zlepšit?

Co to je kvalitní veřejné prostranství? Jak je možné kvalitu zajistit? A čím mohou přispět občané?

Přednáškový workshop z dílny spolku Pěstuj prostor a Platformy pro veřejný prostor představí postupy, které přinášejí kvalitu, i postřehy z praxe, proč se často nepoužívají. Architekt Marek Sivák a krajinářská architektka Karla Kupilíková provedou účastníky problematikou a výzkumy chápání toho, co by měla veřejná prostranství splňovat. Zastaví se u občanských projektů a možností občanů pomoci se zlepšením situace. Jejich zkušenosti vycházejí z mnohaleté praxe v oblasti architektury, řízení projektů, občanských projektů a participace. V tématech, která budou pro účastníky nejzajímavější, dovysvětlí a prohloubí know-how obsažené ve dvou čerstvě vydaných (2020) tematických publikacích (Občanské projekty ve veřejném prostoru – Manuál pro politiky, úředníky a iniciátory projektů; Projekt ve veřejném prostoru – Jak zajistit jeho kvalitní přípravu, realizaci i udržitelnost?).

Workshop povedou Marek Sivák, MArch a Ing. Karla Kupilíková.

Tato akce volně navazuje na workshop „Právo na veřejný prostor – architektura a politika a lidé“ (21. 1. 2021). Účast na obou akcích není podmínkou.

Pěstuj prostor, z. s., člen Platformy pro veřejný prostor

Projekt Pěstuj prostor inicioval v roce 2012 architekt Marek Sivák za účelem posílení zájmu lidí o veřejný prostor a zlepšení veřejných prostranství v Plzni (jako součást projektu Plzeň– Evropské hlavní město kultury 2015). Počet projektů i jejich záběr se rychle zvětšoval. V roce 2014 spolu s architektem Petrem Klímou a dalšími kolegy založil stejnojmenný spolek, jehož působnost se rozšířila po celé České republice. Dnes Pěstuj prostor spolupracuje s řadou samospráv, neziskových organizací i nezávislých odborníků na zajištění kvalitního rozvoje měst a jejich veřejného prostoru, podpoře participačních a občanských projektů a osvětě v oblasti architektury a urbanismu. V poslední době rozvíjí mezioborovou spolupráci v rámci Platformy pro veřejný prostor. www.obcanskeprojekty.cz/ http://pestujprostor.plzne.cz

Platformu pro veřejný prostor tvoří volně sdružení odborníci z oblasti sociologie, urbanismu, architektury a krajinářské tvorby, kteří spolupracují s dalšími specialisty. Jejich cílem je vycházet z porozumění potřeb zadavatele, lokálních aktérů i místa samotného. Navrhují a realizují optimální mezioborová řešení v oblasti plánování a rozvoje měst, revitalizace veřejných prostranství a spolupráce s veřejností.

 


KOMU PATŘÍ MĚSTO / WHO OWNS CITY

12. 11. 2020 – 20. 2. 2021

 

Vzniká za finanční podpory: Ministerstvo kultury České republiky, Statutární město Ústí nad Labem, Státní fond kultury, Goethe institut
Mediální partneři: ArtMap, artalk.cz, Enter UL, Ústecký deník, Český rozhlas

Workshop bude probíhat online přes aplikaci pro videokonference Zoom pro maximálně 30 registrovaných účastníků.

Registrace je otevřena do 11. 2. 2021 12.00 hod.

 

 

Představení je vyprodáno.